Telefon alarmowy: 994

Przetargi i zapytania ofertowe

 

Postępowania prowadzone w 2021 r.

W toku

Zakończone

Postępowania prowadzone w 2020 r.

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin

Postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu Platformy zakupowej. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod linkiem.

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin

Postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu Platformy zakupowej. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod linkiem.

Zapytanie ofertowe- Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 'WiK" Sp. z o.o. w Żninie

Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

Minął termin składania ofert

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony- Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie

Postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu Platformy zakupowej. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod linkiem.

Przetarg nieograniczony- 006/TK/2020 "Budowa garażu czterostanowiskowego"

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia: Budowa garażu czterostanowiskowego
Termin składania ofert: 27.02.2020 r. godz. 11.00
Uwaga zmiana terminu składania ofert!
Termin składania ofert: 05.03.2020 r. godz. 11.00
Minął termin składania ofert!

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Załączniki do SIWZ

Projekt budowlany

STWiOR

 Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 1

Przedmiar robót- Zmodyfikowany

E1-Instalacje elektryczne

A3-Przekroje

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony- 003/DT/2020 "Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie"

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przebudowa istniejącej fontanny w parku Miejskim w Żninie
Termin składania ofert: 17.02.2020 r. godz. 11.0

Minął termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt fontanny część I- Architektura

 Projekt fontanny część II- Konstrukcja

 Projekt fontanny część III- Branża wod-kan

 Projekt fontanny część IV- Instalacje elektryczne

 Projekt zmian

STWiOR

 Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 1

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ- Formualrz ofertowy

 Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór Umowy

Pozwolenie na budowę

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Postępowania prowadzone w 2019 r.

Zapytanie ofertowe- Wykonanie Analiz ujęć wody dla stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żnin
Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie Analiz ujęć wody  dla stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żnin

Minął termin składania ofert

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony- Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji w formie leasingu operacyjnego

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji w formie leasingu operacyjnego

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 1

Modyfikacja SIWZ nr 2

Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 3

Rachunek zysków i strat

Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ

Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 146/2 i 305 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn, gmina Żnin

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 146/2 i 305 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn, gmina Żnin.

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt budowlany

Przedmiar robót

 STWiOR

 Opinia geotechniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dalej zwanej Pzp.

 

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu Platformy zakupowej. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod linkiem.

Zapytanie ofertowe- Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 'WiK" Sp. z o.o. w Żninie
Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

Minął termin składania ofert

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony- Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przebudowa istniejącej fontanny w parku Miejskim w Żninie
Minął termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt fontanny część I- Architektura

 Projekt fontanny część II- Konstrukcja

 Projekt fontanny część III- Branża wod-kan

 Projekt fontanny część IV- Instalacje elektryczne

 Projekt zmian

 Przedmiar robót

 STWIOR

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci wodociągowej od budynku SUW przy ul. Mickiewicza, przez ul. Spokojną, Dworcową, Zamkniętą z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową w ul. Dworcowej, m. Żnin, gm. Żnin (Odcinki W1-W12, W13-W29, W36-W59).

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej od budynku SUW przy ul. Mickiewicza, przez ul. Spokojną, Dworcową, Zamkniętą z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową
w  ul. Dworcowej, m. Żnin, gm. Żnin 
(Odcinki W1-W12, W13-W29, W36-W59).

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt budowlany

 STWiOR

 Operat wodnoprawny

 Opinia geotechniczna

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe- Wykonanie serwisu oraz bieżących napraw samochodów służbowych
Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie serwisu oraz bieżących napraw samochodów służbowych

Minął termin składania ofert

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu Platformy zakupowej. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod linkiem.

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci wodociągowej od budynku SUW przy ul. Mickiewicza, przez ul. Spokojną, Dworcową, Zamkniętą z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową w ul. Dworcowej, m. Żnin, gm. Żnin (Odcinki W1-W12, W13-W29, W36-W59).

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej od budynku SUW przy ul. Mickiewicza, przez ul. Spokojną, Dworcową, Zamkniętą z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową
w  ul. Dworcowej, m. Żnin, gm. Żnin 
(Odcinki W1-W12, W13-W29, W36-W59).

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt budowlany

 STWiOR

 Przedmiar robót

 Operat wodnoprawny

 Opinia geotechniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Postępowania prowadzone w 2018 r.

Przetarg nieograniczony- Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dalej zwanej Pzp.

 

Przedmiot zamówienia: Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu Platformy zakupowej. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod linkiem.

Przetarg nieograniczony- Sukcesywna dostawa rur, materiału i armatury wod-kan na potrzeby Zakładu Wodociągów i kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa rur, materiału i armatury wod-kan na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Załącznik nr 2 doSIWZ 

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ

 Załącznik nr 2 do SIWZ- Zmodyfikowany 

 Informacja  z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony- Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przebudowa istniejącej fontanny w parku Miejskim w Żninie
Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt fontanny część I- Architektura

 Projekt fontanny część II- Konstrukcja

 Projekt fontanny część III- Branża wod-kan

 Projekt fontanny część IV- Instalacje elektryczne

 Projekt zmian

 Przedmiar robót

 STWIOR

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ- Wzór Umowy 

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Przetarg nieograniczony- Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki nr 1-10 do SIWZ

 Załącznik nr 11 do SIWZ

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Modyfikacja SIWZ

 Załącznik nr 1 do SIWZ- Zmodyfikowany

 Załącznik nr 10 do SIWZ- Zmodyfikowany

 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony- Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia: Modernizacja i przebudodowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu TED

 Część I SIWZ- IDW

 Część I SIWZ- Załączniki do IDW

 Część II SIWZ- Warunki szczególne kontraktu

 Część III SIWZ- PFU zadanie 1

 Załącznik nr 1 do PFU

 Mapa zasadnicza

 Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 1

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 2

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 3

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 4

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 5

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 6

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 7

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 8

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 9

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 10

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 11

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 12

Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 13

 Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 14

 Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 15

 Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 16

 Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 17

 Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 18

 Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków 19

 Część III SIWZ- PFU zadanie 2

Decyzja środowiskowa

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mapy orientacyjne

Mapy orientacyjne-Załącznik zmodyfikowany

Mapy zasadnicze

Dokumentacje geotechniczne

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Warunki odtworzenia nawiarzchni drogi

Warunki odtworzenia nawiarzchni drogi 2

Warunki techniczne

 Część III SIWZ- PFU zadanie 3

Decyzja środowiskowa

Miejscowy plan zagpospodarowania przestrzennego

Mapy orientacyjne

Mapy zasadnicze

Dokumentacje geotechniczne

Warunki techniczne

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Warunki odtworzenia nawierchni drogi

Warunki odtworzenia nawiarzchni drogi 2

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 1

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 2

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 3

 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 5

 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6

 Sprostowanie- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 7

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 8

 Załącznik nr 1 do IDW- Zmodyfikowany

 Załącznik nr 4 do IDW- Zmodyfikowany

 Sprostowanie- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 Modyfikacja SIWZ nr 9

 Sprostowanie- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 Modyfikacja SIWZ nr 10

Filmy z przeglądu kanalizacji ogólnospławnej dostępne są w siedzibie  Zamawiającego.

Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 03.09.2018 r. od godziny 11.00 istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. W tym dniu zainteresowani Wykonawcy, poszeni są o stawienie się w Świetlicy Zakładowej i oczekiwanie na przedstawiciela Zamawiającego. 

 Informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony- Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.)

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 1

 Informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe- Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WiK" w Żninie

Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Żninie

Minął termin składania ofert

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki do zapytania ofertowego

 Informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i wymianę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania Zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i wymianę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

Minął termin składania ofert

 SIWZ

 Załączniki nr 1-6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 Modyfikacja SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza na pomieszczenia biurowe

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.)

Przedmiot zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza na pomieszczenia biurowe.

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt budowlany i wykonawczy

 STWiOR

 Przedmiar robót

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ

 Modyfikacja 30.05.2018 r.- Przedmiar robót

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin".

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania Zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK”
w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy

 Załączniki nr 3-9 do SIWZ

 Załącznik nr 10 do SIWZ- Wzór Umowy

 Informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert

Przetarg nieograniczony- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza na pomieszczenia biurowe

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.)

Przedmiot zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza na pomieszczenia biurowe.

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt budowlany i wykonawczy

 STWiOR

 Przedmiar robót

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza na pomieszczenia biurowe

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.)

Przedmiot zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza na pomieszczenia biurowe.

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Projekt budowlany i wykonawczy

 STWiOR

 Przedmiar robót

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin".

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania Zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK”
w Żninie.

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.

Minął termin składania ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy

 Załączniki nr 3-9 do SIWZ

 Załącznik nr 10 do SIWZ- Wzór Umowy

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ

 Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie formularza ofertowego

 Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy- Zmodyfikowany

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 2

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 3

 Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy- zmodyfikowany 22.02.2018 r.

 Informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania