Telefon alarmowy: 994

Jakość wody

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” sp. z o.o. w Żninie zaopatruje mieszkańców Gminy Żnin w wodę pochodzącą z ujęć głębinowych, uzdatnianą na sześciu własnych stacjach uzdatniania wody. Dodatkowo Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” sp. z o.o. w Żninie kupuje wodę od czterech podmiotów gospodarczych, w celu zaopatrzenia w wodę  mieszkańców gminy,
do których nie ma możliwości dostarczenia wody z własnych ujęć.

Obszar zaopatrywania

Woda z ujęć własnych

Stacja uzdatniania Zaopatrywane miejscowości
SUW Żnin Żnin, Żnin Wieś, Sarbinowo, Jaroszewo
SUW Żnin Góra osiedle Żnin–Góra oraz osiedle za stadionem bez

ul. Nowotki

SUW Gorzyce Gorzyce, Słabomierz, Sulinowo, Dochanowo, Nadborowo, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Sobiejuchy
SUW Jadowniki Jadowniki Rycerskie, Jadowniki Bielskie, Młodocin, Kierzkowo, Chomiąża Księża
SUW Białożewin Białożewin, Podgórzyn, Rydlewo, Skarbienice, Wenecja oraz ul. Nowotki w Żninie
SUW Wilczkowo Wilczkowo, Januszkowo, Murczyn, Murczynek

Woda kupowana

Stacja uzdatniania Zaopatrywane miejscowości
SUW Jabłówko Wawrzynki, Redczyce
SUW Szczepanowo Wójcin
SUW Czewujewo Bożejewice, Bożejewiczki
SUW Cerekwica Cerekwica, Słębowo, Podobowice, Ustaszewo, Paryż, Kaczkowo, Kaczkówko, Uściskowo, Sielec

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” sp. z o.o. w Żninie prowadzi kontrolę jakości wody w ramach monitoringu wewnętrznego (monitoring podstawowy oraz monitoring rozszerzony) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294). Woda musi spełniać wymagania jakościowe w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 , poz. 2294). W ramach realizacji kontroli jakości, co roku opracowywane są, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żninie, szczegółowe harmonogramy pobierania i badania próbek wody surowej oraz uzdatnionej na wszystkich Stacjach Uzdatniania Wody oraz wody do spożycia w punktach poboru na sieciach wodociągowych. Pobory i badania wody wykonywane są przez akredytowane laboratorium zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Żninie realizuje własny harmonogram monitoringu jakości sanitarnej wody na dany rok oraz wydaje oceny jakości wody.

  Ocena jakości wody

Aktualne sprawozdania jakości wody

WODA Z UJĘĆ WŁASNYCH


SUW Żnin

 Sprawozdanie z badań

SUW Żnin Góra

Sprawozdanie z badań

SUW Gorzyce

Sprawozdanie z badań

SUW Jadowniki

Sprawozdanie z badań

SUW Białożewin

Sprawozdanie z badań

SUW Wilczkowo

Sprawozdanie z badań

SUW Dobrylewo

Sprawozdanie z badań


WODA KUPOWANA

 SUW Cerekwica

 SUW Czewujewo

 SUW Jabłówko

 SUW Szczepanowo

 

Wobec licznych zapytań dotyczących twardości wody załączamy przeliczniki jednostek twardości wody.

Woda

Twardość ogólna

mg CaCO3/l mmol/l mval/l stopnie niemieckie
Bardzo miękka

0-85

0 – 0,89 0 – 1,78

0 – 5

Miękka

85-170

0,89 – 1,78 1,78 – 3,57

5 – 10

Średnio twarda

170-340

1,78 – 3,57 3,57 – 7,13

10 – 20

Twarda

340-510

3,57 – 5,35 7,13 – 10,7

20 – 30

Bardzo twarda

>510

>5,35 >10,7

>30