Telefon alarmowy: 994

Informacje ogólne

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana: do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy pod numerem KRS – 0000042794
Siedziba: Gmina Żnin, woj. Kujawsko-Pomorskie
Adres: ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin

Rejestracja Spółki przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiła w dniu 17.09.2001 roku.

Numer identyfikacyjny REGON: 091113070
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 562-10-00-594
Kapitał zakładowy Spółki: 30 823 500,00 zł

Nr konta: 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” Żnin

W związku z wprowadzeniem indywidualnych kont bankowych klientów prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta podany na fakturze.