Telefon alarmowy: 994

Struktura

Zarząd
Robert Marcińczyk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Maciej Dalka – Przewodniczący
Dariusz Fundator – Członek Rady
Renata Jesionowska-Zawieja – Członek Rady