Telefon alarmowy: 994

Informacja z dnia 09.01.2024 r. o wejściu w życie nowej taryfy z dniem 12.01.2024 r.

Szanowni Klienci,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie (dalej: „Spółka”) informuje, że decyzją nr BD.RZT.70.55.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie („Regulator”) została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żnin na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 12 stycznia 2024 r. i została opublikowana na:

  1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  2. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żnin,
  3. stronie internetowej Spółki

oraz dodatkowo jest udostępniona w biurze obsługi klienta Spółki.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania obu taryf została przedstawiona odpowiednio w Tabeli 1 oraz Tabeli 2.

Spółka wyjaśnia, iż do głównych przyczyn zmiany taryfy należą:

  1. istotny wzrost cen towarów i usług, począwszy od drugiej połowy lutego 2022 r. (w następstwie kryzysu gospodarczo-zdrowotnego spowodowanego pandemią COVID -19 oraz inwazją Rosji na Ukrainę) i związana
    z tym konieczność ponoszenia przez Spółkę zwiększonych kosztów realizowanych na rzecz Spółki usług i zakupu materiałów;
  2. wzrost kosztów obsługi pożyczki w następstwie wzrostu stóp procentowych;
  3. znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce (od 01.01.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło z 3600 zł brutto do 4242 zł brutto, a od 01.07.2024 r. wzrośnie do 4300 zł brutto);
  4. poczynione przez Spółkę istotne nakłady inwestycyjne.

Spółka pragnie podkreślić, że pierwsze dwie z ww. okoliczności przyczyniły się do tego, że Spółka w 2022 r. zanotowała stratę finansową. Istotne jest również to, że decyzja Regulatora wprowadzająca obecną taryfę na okres 3 lat miała miejsce blisko 40 miesięcy temu, a więc przed istotnym wzrostem cen towarów i usług, wzrostem stóp procentowych. Tym samym obecna taryfa nie uwzględnia zwiększonych kosztów funkcjonowania Spółki. Stąd, żeby zagwarantować bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki, zmiana taryfy była nieodzowna i jest w pełni uzasadniona, co potwierdził Regulator wydając decyzję zatwierdzającą nową taryfę.

 

Prezes Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.

Robert Marcińczyk

09.01.2024 r.

powiekszający się obrazek

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta zapewnia:

f

podgląd wystawionych faktur i kontrolę terminów płatności

dostęp do informacji o zainstalowanych wodomierzach i zgłaszanie ich odczytów

dostęp do historii odczytów wodomierza i monitorowanie ilości zużywanej wody

aktualizację danych adresowych i przesyłanie innej korespondencji bez wychodzenia z domu

przegląd salda i rozrachunków

U

wyświetlanie informacji o sprawach windykacyjnych

Cel nadrzędny

Celem nadrzędnym naszego zakładu jest świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków w sposób zapewniający spełnienie wymagań i oczekiwań odbiorców, poprzez zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Osiągnięcie powyższego celu jest możliwe przy zachowaniu optymalnych kosztów działalności gwarantujących zachowanie stabilizacji finansowej Spółki.

powiekszający się obrazek

Telefon alarmowy

994

Informacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie informuje, że Biuro Obsługi Klienta przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 8:00-15:00

Wtorek w godzinach: 8:00-16:00

Piątek w godzinach: 8:00-13.00

Kasa Spółki czynna jest w godzinach:

Wtorek 8.00-16.00

Piątek 8.00-13.00

Zapłata gotówkowa w kasie Spółki bez dodatkowych opłat. Po przekroczeniu terminu płatności naliczamy odsetki ustawowe.

Informujemy, że od dnia 01.01.2023 r. koszty prowizji od wpłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym „Pałuki” ponosi Wpłacający.

Jak założyć konto e-BOK?

9

Przejdź do e-BOK klikając w zakładkę STREFA KLIENTA -> e-BOK lub w odnośnik na dole strony

9

Kliknij przycisk rejestracja i wypełnij wszystkie wymagane pola. Koniecznie podaj adres e-mail i numer ostatniej faktury.

9

Zapoznaj się z treścią regulaminu e-BOK i zaakceptuj go.

9

Po weryfikacji wypełnionych danych otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą aktywację konta wraz z hasłem umożliwiającym pierwsze logowanie do e-BOK.

Platforma zakupowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. informuje, że w celu zapewnienia przejrzystości wydatków i konkurencyjności wdrożył platformę zakupową Open Nexus. W związku z tym zapraszamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców z Miasta i Gminy Żnin do dołączenia do bazy dostawców. Rejestracja na stronie jest całkowicie bezpłatna. Dzięki platformie zakupowej, każdy zarejestrowany przedsiębiorca będzie informowany o zapytaniach ofertowych. Ponadto platforma umożliwi znalezienie nowych partnerów biznesowych. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Żninie lub telefonicznie pod numerem telefonu 52 30 20 913. W przypadku pytań technicznych prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod numerem 61 679 19 00.