Telefon alarmowy: 994

Cennik usług zewnętrznych obowiązujący od 18.09.2023 r.

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto
Dział TTI  
1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci lub przyłącza obcego uzbrojenia podziemnego     153,00 zł 188,19 zł
2. Wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej     306,00 zł  330,48 zł
3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej sporządzonej na podstawie wydanych warunków technicznych     357,00 zł  439,11 zł
4. Wydanie warunków technicznych na przebudowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 76,50 zł 82,62 zł
5. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przebudowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 76,50 zł 82,62 zł
6. Wydanie warunków technicznych na przeniesienie wodomierza głównego (bez wizji lokalnej, na podstawie przedłożonego przez Interesanta szkicu/schematu przeniesienia wodomierza)     76,50 zł  82,62 zł
7. Wydanie warunków technicznych na przeniesienie wodomierza głównego wraz z wizją lokalną, przeniesieniem oraz odbiorem przedmiotowego wodomierza, po wcześniejszym zgłoszeniu gotowości do jego przeniesienia przez Interesanta) wycena indywidualna
8. Wydanie warunków technicznych na wodomierz równorzędny     76,50 zł  82,62 zł
9. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza równorzędnego wraz z montażem i odbiorem technicznym tego wodomierza wycena indywidualna
10. Wydanie warunków technicznych na wodomierz lokalowy     76,50 zł 82,62 zł
11. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza lokalowego wraz z montażem i odbiorem technicznym tego wodomierza wycena indywidualna

 

12. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej     76,50 zł  82,62 zł
13. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej
wraz z montażem i odbiorem technicznym tego wodomierza
wycena indywidualna
14. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej wycena indywidualna
15. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego grawitacyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej wycena indywidualna
16. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego tłocznego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej wycena indywidualna
17. Wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej wycena indywidualna
Dział TW i TK  
1. Nadzór nad budową sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej   184,50 zł 226,94 zł
2. Odbiór sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej   184,50 zł 226,94 zł
3. Odbiór przebudowanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego bezpłatnie
4. Odbiór techniczny po przeniesieniu wodomierza głównego   122,50 zł  150,68 zł
5. Odbiór technicznych wodomierza równorzędnego   122,50 zł  150,68 zł
6. Odbiór technicznych wodomierza lokalowego   122,50 zł  150,68 zł
7. Odbiór technicznych wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej   122,50 zł  150,68 zł
8. Wykonanie przyłącza wodociągowego wycena indywidualna
9. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wycena indywidualna
10. Wykonanie wpięcia sieci wodociągowej będącej własnością Inwestora zewnętrznego do sieci wodociągowej WiK wycena indywidualna
11. Wykonanie wpięcia sieci kanalizacyjnej będącej własnością Inwestora zewnętrznego do sieci kanalizacyjnej WiK wycena indywidualna
12. Wykonanie przyłącza wodociągowego
i przyłącza kanalizacyjnego
wycena indywidualna
13. Koszt wizyty u Klienta celem wykonania zleconej usługi naliczany w przypadku brak możliwości realizacji zlecenia z przyczyn zależnych od Klienta (opłata – pokrycie kosztów)     71,50 zł  87,95 zł
14. Dezynfekcja i płukanie przyłącza wodociągowego lub odcinka sieci wodociągowej wycena indywidualna
15. Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych
cena za 1 godz.
  231,50 zł  284,75 zł
16. Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych
cena za 1 godz.
  151,50 zł  186,35 zł
17. Lokalizacja skrzynek i pokryw cena za 1 godz.   101,50 zł 124,85 zł
18. Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych cena za 1 szt.   151,50 zł     186,35 zł
19. Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym     95,75 zł  117,77 zł
20. Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej
– max. 2 zasuwy
– każda następna
  400,00 zł

30,00 zł

 

492,00 zł

36,90 zł

21. Naprawa przyłącza wodociągowego wycena indywidualna
22. Przegląd sieci / przyłącza kanalizacyjnego wycena indywidualna
23. Koszt otwarcia przyłącza wodociągowego dłużnikowi   271,50 zł  333,95 zł
24. Plombowanie wodomierza na zlecenie odbiorcy     18,52 zł   20,00 zł
25. Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej    
Wynajem zestawu wodomierzowego na hydrant
1. Kaucja zwrotna za zestaw wodomierzowy 500,00 zł
2. Montaż wodomierza na hydrancie 200,00 zł 246,00 zł
3. Demontaż wodomierza z hydrantu 200,00 zł 246,00 zł
4. Miesięczna opłata abonamentowa

(w przypadku użytkowania przedmiotu przez okres krótszy niż miesiąc opłata wynosi 3,00 zł za każdy dzień)

90 zł/m-c   97,20 zł
Opłata za pobraną wodę będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą