Telefon alarmowy: 994

Planowe wyłączenia wody

 

Komunikat z dnia 10.07.2024 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie informuje, że w związku
z pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej 
w lipcu oraz sierpniu 2024 roku mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Żnina z nieruchomości położonych od ul. Aliantów do wiaduktu w stronę miejscowości  Cerekwica.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy

Komunikat z dnia 19.06.2024 r.

KOMUNIKAT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie informuje,
iż w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 20.06.2024 r. od godz. 8:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla Odbiorców z miejscowości Cerekwica (bloki w stronę Kaczkowa), Kaczkowo i Kaczkówko.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Komunikat z dnia 14.09.2023 r.

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w Białożewinie prowadzonymi w godzinach nocnych między godz. 23:00, a godz. 5:00
(15.09.2023 r.-16.09.2023 r.)
nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Białożewin, Podgórzyn, Wenecja, Rydlewo.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.