Telefon alarmowy: 994

Taryfy za wodę i ścieki

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie informuje, że nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy wchodzą w życie od dnia 10.09.2020 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 3 letni okres obowiązywania (lata 2020-2023).