Telefon alarmowy: 994

Stan licznika

 

UWAGA !!!

W czasie trwania Pandemii Covid 19 stan wodomierza można podać na kilka sposobów:

  • eBOK: ebok@wikznin.pl
  • e-mail: sekretariat@wikznin.pl
  • telefonicznie : 52 30 20 913 wew.41,
  • skrzynki kontaktowej zlokalizowanej na wejściu do zakładu.
  • Listownie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin

Reklamacje / Duplikaty faktur– w celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt za pośrednictwem j.w.
W sytuacjach w których nie uzyskamy odczytu, rozliczamy klientów zgodnie z Umową w formie zaliczki, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy z wcześniejszych odczytów rozliczeniowych. Rozliczenie rzeczywiste nastąpi po dokonaniu odczytu wodomierza lub po podaniu przez Klienta aktualnego stanu wodomierza. Zachęcamy do założenia konta w ebok

Za pomocą tej strony mogą Państwo przesłać do nas odczyty wskazań wodomierzy. W przypadku problemów z przekazywaniem stanu wodomierza, bądź w przypadku nieotrzymania faktury, mimo podania stanu licznika, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.

Aby podać stan wodomierza, proszę wypełnić formularz:

POLE OBOWIĄZKOWE *

11 + 4 =

Dodatkowe informacje
Wodomierze główne w domach mieszkalnych i w pozostałych nieruchomościach odczytywane są przez pracowników Spółki co miesiąc. Spółka zatrudnia trzech odczytywaczy, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, zawsze tych samych tras. Odczyty wykonywane są wyłącznie w dni robocze. Każdy odczytywacz na wyraźne życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową. Jeżeli odczytywacz z jakiegoś powodu nie zastanie Klienta w domu, zobowiązany jest zostawić powiadomienie. Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza. Prosimy o podawanie odczytów wyłącznie wtedy, gdy odczytywacz nie zastanie Państwa w domu. Odczyty należy podawać do Biura Obsługi Klienta WIK Sp. z o.o. : w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 pod nr tel. 52-052 3020913, osobiście lub za pomocą poniższego formularza. Należy podawać odczyt wodomierza (tj. stan bieżący jaki jest wskazywany), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu. Należy podawać wszystkie cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.