Telefon alarmowy: 994

Usługi

 

Wykaz cenowy wynajmu sprzętu

                                                                             Do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

Uwaga: Wszystkie pojazdy wyposażone są w systemy GPS do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
*opłata jednorazowa za dojazd w wysokości 4,50 zł/km
**możliwy jest transport, w takiej sytuacji należy doliczyć koszt lawety oraz opłatę jednorazową za dojazd w wysokości 4,50 zł/km
Warunki realizacji zlecenia wynajmu sprzętu:

 1. Sprzęt wynajmowany jest z operatorem
 2. Na terenie miasta i gminy Żnin dojazd jest bezpłatny
 3. Rozpoczęcie liczenia czasu zlecenia następuje w momencie wyjazdu z siedziby Spółki
 4. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym pisemnym zleceniu złożonym w siedzibie Spółki
 5. Najemca na karcie drogowej potwierdza fakt wykonania zlecenia, co stanowi podstawę do wystawienia faktury
 6. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 7. W przypadku wynajmu długoterminowego przedstawione stawki podlegają odrębnym negocjacjom

Wykaz cenowy wywozu nieczystości ciekłych

Stawki obowiązujące od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uwaga:

 1. Ceny za wywóz nieczystości ciekłych zawierają 8% VAT.
 2. *** W przypadku przekroczenia wskaźnika ChzT naliczona zostanie opłata za przekroczenie tego ładunku.
 3. Do 10 km cena dojazdu wliczona jest w koszt wywozu nieczystości ciekłych.
 4. W przypadku wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych w odległości większej niż 10 km (licząc od miejsca poboru ścieków do punktu zlewnego położonego w miejscowości Jaroszewo) – opłata za każdy następny kilometr wynosi 6,17 zł brutto

Wykaz cenowy wywozu nieczystości ciekłych

Stawki obowiązujące od 01.01.2024 r. 

Uwaga:

 1. Ceny za wywóz nieczystości ciekłych zawierają 8% VAT.
 2. *** W przypadku przekroczenia wskaźnika ChzT naliczona zostanie opłata za przekroczenie tego ładunku.
 3. Do 10 km cena dojazdu wliczona jest w koszt wywozu nieczystości ciekłych.
 4. W przypadku wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych w odległości większej niż 10 km (licząc od miejsca poboru ścieków do punktu zlewnego położonego w miejscowości Jaroszewo) – opłata za każdy następny kilometr wynosi 6,17 zł brutto

Stawka za wprowadzanie ścieków bytowych wprowadzanych przez Dostawców nieczystości ciekłych do stacji zlewnej do 31.12.2023 r.

 

Stawka za wprowadzanie ścieków bytowych wprowadzanych przez Dostawców nieczystości ciekłych do stacji zlewnej od 01.01.2024 r.