Telefon alarmowy: 994

Usługi

 

Wykaz cenowy wynajmu sprzętu

                                                                             Do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

Uwaga: Wszystkie pojazdy wyposażone są w systemy GPS do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
*opłata jednorazowa za dojazd w wysokości 4,50 zł/km
**możliwy jest transport, w takiej sytuacji należy doliczyć koszt lawety oraz opłatę jednorazową za dojazd w wysokości 4,50 zł/km
Warunki realizacji zlecenia wynajmu sprzętu:

 1. Sprzęt wynajmowany jest z operatorem
 2. Na terenie miasta i gminy Żnin dojazd jest bezpłatny
 3. Rozpoczęcie liczenia czasu zlecenia następuje w momencie wyjazdu z siedziby Spółki
 4. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym pisemnym zleceniu złożonym w siedzibie Spółki
 5. Najemca na karcie drogowej potwierdza fakt wykonania zlecenia, co stanowi podstawę do wystawienia faktury
 6. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 7. W przypadku wynajmu długoterminowego przedstawione stawki podlegają odrębnym negocjacjom

Wykaz cenowy wywozu nieczystości ciekłych

Stawki obowiązujące od 01.06.2023 r.

Uwaga:

 1. Ceny za wywóz nieczystości ciekłych zawierają 8% VAT.
 2. *** W przypadku przekroczenia wskaźnika ChzT naliczona zostanie opłata za przekroczenie tego ładunku.
 3. Do 10 km cena dojazdu wliczona jest w koszt wywozu nieczystości ciekłych.
 4. W przypadku wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych w odległości większej niż 10 km (licząc od miejsca poboru ścieków do punktu zlewnego położonego w miejscowości Jaroszewo) – opłata za każdy następny kilometr wynosi 6,17 zł brutto

Stawka za wprowadzanie ścieków bytowych wprowadzanych przez Dostawców nieczystości ciekłych do stacji zlewnej