Telefon alarmowy: 994

Usługi

Wykaz cenowy wynajmu sprzętu

Uwaga: Wszystkie pojazdy wyposażone są w systemy GPS do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT *opłata jednorazowa za dojazd w wysokości 4,50 zł/km **możliwy jest transport, w takiej sytuacji należy doliczyć koszt lawety oraz opłatę jednorazową za dojazd w wysokości 4,50 zł/km Warunki realizacji zlecenia wynajmu sprzętu:

 1. Sprzęt wynajmowany jest z operatorem
 2. Na terenie miasta i gminy Żnin dojazd jest bezpłatny
 3. Rozpoczęcie liczenia czasu zlecenia następuje w momencie wyjazdu z siedziby Spółki
 4. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym pisemnym zleceniu złożonym w siedzibie Spółki
 5. Najemca na karcie drogowej potwierdza fakt wykonania zlecenia, co stanowi podstawę do wystawienia faktury
 6. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 7. W przypadku wynajmu długoterminowego przedstawione stawki podlegają odrębnym negocjacjom

Wykaz cenowy wywozu nieczystości ciekłych

Uwaga:

 1. Do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
 2. *** W przypadku przekroczenia wskaźnika ChzT naliczona zostanie opłata za przekroczenie tego ładunku.
 3. Do 10 km cena dojazdu wliczona jest w koszt wywozu nieczystości ciekłych.
 4. W przypadku wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych w odległości większej niż 10 km o(licząc od miejsca poboru ścieków do punktu zlewnego położonego w miejscowości Jaroszewo) – opłata za każdy następny kilometr wynosi 6,30 zł netto/km