Telefon alarmowy: 994

Taryfy za wodę i ścieki

 

“Informujemy, że nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy wchodzą w życie, od dnia 11.06.2018 r. Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat”.

 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzone w życie od dnia 11.06.2018 r. na okres 3 lat