Telefon alarmowy: 994

Stan licznika

Za pomocą tej strony mogą Państwo przesłać do nas odczyty wskazań wodomierzy. W przypadku problemów z przekazywaniem stanu wodomierza, bądź w przypadku nieotrzymania faktury, mimo podania stanu licznika, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.

Aby podać stan wodomierza, proszę wypełnić formularz:

POLE OBOWIĄZKOWE *

11 + 13 =

Dodatkowe informacje
Wodomierze główne w domach mieszkalnych i w pozostałych nieruchomościach odczytywane są przez pracowników Spółki co miesiąc. Spółka zatrudnia trzech odczytywaczy, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, zawsze tych samych tras. Odczyty wykonywane są wyłącznie w dni robocze. Każdy odczytywacz na wyraźne życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową. Jeżeli odczytywacz z jakiegoś powodu nie zastanie Klienta w domu, zobowiązany jest zostawić powiadomienie. Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza. Prosimy o podawanie odczytów wyłącznie wtedy, gdy odczytywacz nie zastanie Państwa w domu. Odczyty należy podawać do Biura Obsługi Klienta WIK Sp. z o.o. : w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 pod nr tel. 52-052 3020913, osobiście lub za pomocą poniższego formularza. Należy podawać odczyt wodomierza (tj. stan bieżący jaki jest wskazywany), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu. Należy podawać wszystkie cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.