Telefon alarmowy: 994

Struktura

Zarząd
Jerzy Mączko – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Maciej Dalka- Przewodniczący
Henryk Grobelny- Członek Rady
Edward Smentek- Członek Rady

Schemat organizacyjny