Telefon alarmowy: 994

Oferty pracy

 
AKTUALNE OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie poszukuje pracownika na stanowisko: elektryk na oczyszczalni ścieków
w m. Jaroszewo.
Wymiar etatu: 1/1
Praca zmianowa
Zatrudnienie: od 01.08.2019 r.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.
88-400 Żnin, ul. Mickiewicza 22a
Oczyszczalnia ścieków
88-400 Żnin, Jaroszewo 1b
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie techniczne – elektryk;
 2. Umiejętność samodzielnego ustalania przyczyn awarii elektrycznych oraz skutecznego i szybkiego ich usuwania;
 3. Świadectwo kwalifikacyjne SEP;
 4. Umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną i schematami elektrycznymi;
 5. Doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych, rozdzielnic, systemów sterowania;
 6. Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
 7. Znajomość automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno-pomiarowej;
 8. Posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
 9. Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;

Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność (okresowo praca w systemie zmianowym oraz pełnienie dyżurów pod telefonem).
 2. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 3. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w ZWiK „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności;
– kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

Ze swojej strony oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość podwyższania kwalifikacji i doskonalenia umiejętności;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • tryb pracy: stacjonarny, zmianowy, dodatkowo pełnienie dyżurów pod telefonem
 • możliwość korzystania z ZFŚS;

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w ZWiK „WiK” Sp. z o.o. w  Żninie, ul. Mickiewicza 22a,
e-mail: a.daszkowski@wikznin.pl lub pocztą w terminie do dnia 31.07.2019r.  

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone w terminie 1 miesiąca po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 52 30 20 181.