Telefon alarmowy: 994

Oferty pracy

AKTUALNE OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Pracownik ds. technicznych w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym
(wymiar czasu pracy 1/1 etatu)
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • wykształcenie minimum średnie techniczne w specjalności urządzenia sanitarne, instalacje wod. – kan., preferowane wyższe techniczne: kierunek inżynieria środowiska w specjalności urządzenia sanitarne,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej oraz wykonywania wycen robót w branży wod. – kan,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym programów: WORD, EXCEL.
Pracownikom oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne w zakresie powierzonych obowiązków,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • dofinansowanie do nauki w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

ZWiK „WiK” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty pracy prosimy kierować  pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wikznin.pl (nazwa stanowiska w temacie maila) do dnia30 kwietnia br. z zamieszczeniem należytej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie w celu realizacji procesu rekrutacji.”

lub jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o.  z siedzibą w Żninie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie, ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@oin.info.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
 4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś-eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
 5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy”.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.